Lapsuus

Hyvän huomaaminen Kielipolku

Hyvän huomaaminen tapahtuu vahvuuksien kautta

Positiivinen psykologia ja siitä kumpuava positiivinen kasvatus korostaa tiedostetusti vahvuuksia, ei puutteita tai vaikeuksia.

Etäkurssit Kielipolku

Etäkurssille on helppo osallistua

Verkossa järjestettävät kurssit kasvattavat suosiotaan. Ne tarjoavat asiantuntevaa ohjausta ja seurantaa sekä vertaistukea. Kursseja järjestetään myös perheille, joissa lapsella on kielellinen erityisvaikeus.

Sovellusvinkit Kielipolku

Hyvä sovellus avaa ovia tiedon ja taidon maailmaan

Kouluikäisille on tarjolla runsaasti erilaisia sovelluksia, jotka tukevat kehittymistä ja oppimista. Terapiapsi.fi-sivuston ylläpitäjät Riikka Marttinen ja Heidi Åkerlund keräsivät niitä mielenkiintoisimmat.

Totta vai tarua musiikin merkitys

Totta vai tarua? Kahdeksan väitettä musiikin vaikutuksesta lapsen kehitykseen

Musiikin vaikutuksia lasten kielenkehitykseen ja oppimiseen on tutkittu viime vuosina paljon. Kaikenlainen musisointi ja myös muskarissa käyminen vahvistavat lapsen taitoja.

Liikkuva skidi2 verkkolehti

Näin tuet lasta ryhmässä

Moni lapsi jää vaille onnistuneita ryhmäkokemuksia, kun kielelliset pulmat vaikeuttavat osallistumista. Aivoliiton Liikkuva skidi -materiaali antaa ohjaajille vinkkejä ja keinoja juuri näihin tilanteisiin.

Lukumummit ja vaarit verkkolehti

Sanat haltuun lukumummin kanssa

Kaikille lukemaan oppiminen ei ole yhtä helppoa. Lukumummit ja -vaarit eri puolilta Suomea ovat lukemisen tukena koulutuntien lomassa.

Varhaiskasvatus Kielipolku verkkolehti

Tuen antaminen varhaiskasvatuksessa

Miten vanhemmat ja työntekijät kokevat varhaiskasvatuksessa annetun tuen?

shutterstock_92525182

Hyvinkään yhteisöllinen malli toimii

Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa tähtää siihen, että asiantuntijuus siirretään perheisiin, päivähoitoon ja neuvoloihin. Hyvinkäällä toiminta on ollut jo pitkään tärkeä osa varhaiskasvatusta.

Verkkolehti Kunhan huidotaan

Kunhan huidotaan

Tukiviittomat tukevat erityisesti puheen ymmärtämistä. Kun viitomme, rytmitämme puhettamme selkeämmäksi ja hitaammaksi. Tärkeintä on aikuisten malli.

Verkkolehti Kielipolku puhelaite

Miten tukea lapsen vuorovaikutusta? Kommunikaatiokeskus auttaa ja neuvoo

Lapsella on oikeus vuorovaikutukseen. Mukaan tarvitaan kaikki lapsen elämänpiiriin kuuluvat ihmiset.

Verkkolehti vyöhyketerapiaa koululaiselle

"Vyöhyketerapiaa" koululaiselle

Koulun aloittaminen tuo tullessaan monia erilaisia haasteita. Aikuinen voi tukea lasta uusien asioiden oppimisessa. Parhaiten lapsi oppii lähikehityksen vyöhykkeellä.

Verkkolehti koulunkäyntiä voidaan tukea

Koulunkäyntiä voidaan tukea

Lapsen kouluvaikeuksien ilmaantuessa vanhemmat ovat usein neuvottomia ja huolissaan. Lapsen tilannetta voidaan helpottaa keskustelemalla asioista ja ottamalla käyttöön kotikonsteja koululaisen auttamiseksi.

Verkkolehti Kielipolku Uni auttaa oppimaan

Uni auttaa oppimaan

Heureka! Nyt sen ymmärrän! Miten usein onkaan niin, että vaikealta tuntunut asia tai tehtävä on yön aikana loksahtanut paikalleen. Mitä oikein tapahtuu?

Verkkolehti Leikki on lapselle

Leikki on lapselle toiminta numero yksi

Lapset leikkivät kaikkialla maailmassa, se on universaalia toimintaa. Leikki on lapsen tärkein ja merkityksekkäin toiminta. Leikki on lapsen kieli.

Kuva2 verkkolehti rohkeutta rooleista

Rohkeutta rooleista

Aivoliiton sopeutumisvalmennuskursseilla valokuvilla ja videoilla on merkittävä rooli. Niiden avulla käsitellään tunteita, pohditaan asioita ja keskustellaan muiden kanssa.

Verkkolehti Mentalisaatio

Perusinhimilliset taidot lapsen kasvun tukena

Mentalisaation ja mindfulnessin avulla voidaan vahvistaa vanhemmuutta ja helpottaa arkea.

Verkkolehti Neuvolan tuki

Neuvolan tuki kielenkehitykselle

Lapsen kielenkehitystä voidaan tukea arjen toiminnoissa ja leikeissä jo silloin, kun epäilys puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksista on vasta heräämässä.

Verkkolehti Liikunta

Onnistumisen iloa liikunnasta

Liikunnallinen elämäntapa on hyvä omaksua jo lapsuudessa. Liikkuminen tukee lapsen kehitystä ja vaikuttaa myönteisellä tavalla oppimiseen.

Verkkolehti Musiikki

Musiikkiharrastus on lapsen aivoille leikkikenttä ja kuntosali

Lapsille lauletaan kaikissa kulttuureissa. Laulu ja musiikki tuovat mielihyvää ja turvallisuuden tunnetta, mutta myös oppimisväylän ja ilmaisukanavan.

Verkkolehti Puheterapeutin luona

Ensimmäistä kertaa puheterapeutin luona

Jos lapsi ei 2-vuotiaana juurikaan tuota puhetta, perhe saa usein joko lähetteen puheterapeutille tai seurantaa tehostetaan neuvolassa. Vähän puhuva lapsi pitäisi lähettää puheterapeutin tutkimuksiin viimeistään 2,5-vuotiaana.

Kuva verkkolehti tukiviittomia opitaan kieltä käyttämällä

Tukiviittomia opitaan kieltä käyttämällä

Kun puheen ja kielen kehitys viivästyy, avuksi voidaan ottaa tukiviittomat. Ne toimivat puheen ymmärtämisen ja kielen kehityksen tukena.

Kuva verkkolehti kun arki ei suju

Kun arki ei suju, kyse voi olla aistikäsittelyn ongelmista

Aistikäsittelyn ongelmat voivat näkyä arjessa monella tavalla. Lapsella voi olla aistiyliherkkyyttä tai -aliherkkyyttä tai hän voi olla aistihakuinen.